פרויקטים

סה"כ תוכננו עד שנת 2017 – 51,594 יחידות דיור. תוכננו 6,258 יחידות דיור של צמודי קרקע, 32,441 יחידות דיור בבניה רוויה, 1981 יחידות דיור של מגדלים ו-10,914 יחידות דיור בבניה מדורגת. סה״כ תוכננו למעלה מ-460 פרויקטים.

כל הפרויקטים
דילוג לתוכן