רשימת פרויקטים

סה"כ תוכננו עד שנת 2016 – 41,526 יחידות דיור. תוכננו 6,700 יחידות דיור של צמודי קרקע, 22,798 יחידות דיור בבניה רוויה, 1981 יחידות דיור של מגדלים ו-10,700 יחידות דיור בבניה מדורגת. סה״כ תוכננו כ-385 פרויקטים.

דילוג לתוכן