חזרה לפרויקטים

אבני דרך, בית שמש

פרויקט במחיר למשתכן למגזר החרדי.
שיפועים שונים, גיאומטריה שונה של המגרשים. המשרד הצליח לגבש תכנית עם בניינים חוזרים המותאמים למגרשים הספציפיים וחנייה עילית.

מיקום | בית שמש

לקוח | אבני דרך

2019

154 יחידות דיור

בניה רוויה