חזרה לפרויקטים

אופקים שכונת אפיקי נחל - חב' ארזי הנגב

פרויקט במסגרת מחיר מטרה אשר תוכנן באופן הממקסם את כלכליות הפרויקט.

תוכננו בניינים משולבים בקוט'גים צמודי קרקע ודירות, תוכננו בניינים יעילים עם הקפדה על המופע החיצוני שלהם.

מיקום | אופקים שכונת אפיקי נחל

לקוח | חב' ארזי הנגב

2023

310

בניה רוויה