חזרה לפרויקטים

אופקים שכונת אפיקי נחל - חב' י.ק. מגידו בע"מ

פרויקט של מחיר מטרה שבו שילוב של בנייה מרקמית, חזיתות מסחריות לבניינים נמוכים.

גובשה תכנית עם בניינים יעילים, חניות פתוחות ודירות איכותיות.

מיקום | אופקים שכונת אפיקי נחל

לקוח | חב' י.ק. מגידו בע"מ

2022

700

בניה רוויה