חזרה לפרויקטים

אחים פתחי, חריש

פרויקט נוסף בשורה של פרויקטים בעיר חריש. תוכננו בניינים עם חזית מסחרית תוך ניצול מכסימלי של דרישות התב"ע ותנאי השטח.

מיקום | חריש

לקוח | אחים פתחי

2015

70 יחידות דיור

בניה רוויה

900 מ"ר מסחר