חזרה לפרויקטים

אלעד - חב' ש.ברוך

פרויקט במחיר מטרה למגזר החרדי.

בפרויקט צפיפות רבה, שטח מסחר גדול, חניון תת-קרקעי ומגבלה למס' קומות מקסימליות.

כל אלו יצרו אתגר תכנוני לא פשוט.

מיקום | אלעד

לקוח | חב' ש.ברוך

2022

162

בניה רוויה