חזרה לפרויקטים

אפרת - חב' אלואל

ע"פ התב"ע היו שני מגרשים לא שווים אשר דרשו בניינים שונים. משרדנו שינה את החלוקה ואפשר 4 בניינים זהים.

מיקום | אפרת

לקוח | חב' אלואל

2015

60 יחידות דיור

בניה מדורגת