חזרה לפרויקטים

אריאל - חב' ברקן

פרויקט במחיר למשתכן בקרקע משופעת. תוכננו בניינים יעילים וחניות עיליות.

מיקום | אריאל

לקוח | חב' ברקן

2019

110 יחידות דיור

בניה רוויה