חזרה לפרויקטים

אריאל - חב' ברקן

פרויקט במחיר למשתכן בקרקע משופעת.
תוכננו בניינים יעילים וחניות עיליות.

מיקום | אריאל

לקוח | חב' ברקן

2019

190 יחידות דיור

בניה רוויה