חזרה לפרויקטים

אריאל - חב' תורן הבית שלך

פרויקט במחיר למשתכן בקרקע משופעת.
תוכננו בניינים יעילים וחניות עיליות.

מיקום | אריאל

לקוח | חב' תורן הבית שלך

2019

49 יח"ד

בניה רוויה וקוטג'ים