חזרה לפרויקטים

אשקלון - חב' רמט טרום

פרויקט במחיר מטרה.

עפ"י התב"ע היו בפרויקט 4 בניינים שונים כאשר אחד מהם דרש 8 דירות בקומה (!).

המשרד גיבש תכנית יעילה עם 4 בניינים זהים, 5 דירות בקומה עם הפניות מתאימות.

הפרויקט תוכנן לבניה טרומית.

מיקום | אשקלון

לקוח | חב' רמט טרום

2021

258 יחידות דיור

בניה רוויה