חזרה לפרויקטים

באר יעקב - חב' עופר אהרון

פרויקט במחיר מטרה ובו שילוב של בניה מרקמית ומגדל.

המשרד תכנן פרויקט ייחודי, יעיל ובלוח זמנים קצר.

מיקום | באר יעקב

לקוח | חב' עופר אהרון

2023

133

בניה רוויה