חזרה לפרויקטים

בית שמש ג'1 - חב' חזון את גלילי

שישה פרויקטים אשר תוכננו במקביל ברמת בית שמש ג' , חלקם בשיטת המחיר למשתכן .
המשרד הצליח לשפר את הבינוי ולהפוך את הבניינים לבניינים מיוחדים כמו מדורגים וגג-גן .

מיקום | בית שמש ג'1

לקוח | חב' חזון את גלילי

2009

374 יחידות דיור

בניה רוויה