חזרה לפרויקטים

בית שמש דיור מיוחד - חב' יסודות צור / הלל יעקובסון

בניין לדיור מוגן אשר הוצא במכרז על ידי משרד השיכון .
המשרד תכנן בניין ייחודי אשר הותאם למגרש בעייתי וזה תוך כדי עמידה בדרישות התקציב ובדרישות הפרוגרמה .
פרויקט לדיור אשר תוכנן לאפשר מכירת דירות קטנות למבוגרים .
הפרויקט עוצב תוך התייחסות לרחוב ובאופן שיאפשר נוף מירבי לכל הדירות בבניין .

מיקום | בית שמש

לקוח | חב' יסודות צור / הלל יעקובסון

2009

106 יחידות דיור

בניה רוויה