חזרה לפרויקטים

בית שמש ד'4 - חב' אבני דרך

פרויקט במחיר למשתכן למגזר החרדי.
שיפועים שונים, גיאומטריה שונה של המגרשים. המשרד הצליח לגבש תכנית עם בניינים חוזרים המותאמים למגרשים הספציפיים וחנייה עילית.

מיקום | בית שמש

לקוח | חב' אבני דרך

2019

154 יחידות דיור

בניה רוויה