חזרה לפרויקטים

בית שמש - חב' חזון את גלילי

14 בנייני מגורים בבניה רוויה ומדורגת,
5-8 קומות לבניין, בין 16 ל-25 יחידות דיור בבניין.

מיקום | בית שמש

לקוח | חב' חזון את גלילי

2016

311 יחידות דיור

בניה רוויה ומדורגת