חזרה לפרויקטים

בית שמש - חב' עיר דוד

פרויקט במחיר למשתכן בקרקע משופעת ומשתנה. תוכננו בניינים יעילים תוך השתלבות בטופוגרפיה והתאמה לרוכשים העתידיים. המשרד הצליח לאשר את הפרויקט עם ארבעה בניינים במקום 9 כפי שהיה בבינוי המנחה של התב"ע, ובכך הוזיל את הבניה וייעל אותה משמעותית.

מיקום | בית שמש

לקוח | חב' עיר דוד

2017

174 יחידות דיור

בניה רוויה