חזרה לפרויקטים

ברקן, אריאל

פרויקט במחיר למשתכן בקרקע משופעת.
תוכננו בניינים יעילים וחניות עיליות.

מיקום | אריאל

לקוח | ברקן

2019

190 יחידות דיור

בניה רוויה