חזרה לפרויקטים

ג'יי הנדסה, חריש

פרויקטים מלווים ע"י משרד השיכון.
תוכננו ארבעה פרויקטים של עמותות ויזמים ובכולם הותאם התכנון לדרישות ולסוג האוכלוסייה המיועד. התכנון הסתיים כולל אישור של משהב"ש תוך 3 חודשים. נלקחו בחשבון אילוצים תקציביים אך ללא התפשרות על איכות ורמת הבניינים והפיתוח.

מיקום | חריש

לקוח | ג'יי הנדסה

2013

244 יחידות דיור

בניה רוויה

2,000 מ"ר מסחר