חזרה לפרויקטים

דימונה - חב' ל.ה.ו נכסים בע"מ

פרויקט במחיר מטרה.

נעשה מאמץ לפתור את הפרויקט ללא חניה תת-קרקעית, נעשה שימוש באיחוד וחלוקה, תוספת קומות וארגון מחדש של הבינוי בכדי ליעל במקסימום את הפרויקט.

מיקום | דימונה

לקוח | חב' ל.ה.ו נכסים בע"מ

2023

876

בניה רוויה