חזרה לפרויקטים

חזון את גלילי, בית שמש

14 בנייני מגורים בבניה רוויה ומדורגת,
5-8 קומות לבניין, בין 16 ל-25 יחידות דיור בבניין.

מיקום | בית שמש

לקוח | חזון את גלילי

2016

311 יחידות דיור

בניה רוויה ומדורגת