חזרה לפרויקטים

חריש - חב' ג'יי הנדסה

פרויקטים מלווים ע"י משרד השיכון.
תוכננו ארבעה פרויקטים של עמותות ויזמים ובכולם הותאם התכנון לדרישות ולסוג האוכלוסייה המיועד. התכנון הסתיים כולל אישור של משהב"ש תוך 3 חודשים. נלקחו בחשבון אילוצים תקציביים אך ללא התפשרות על איכות ורמת הבניינים והפיתוח.

מיקום | חריש

לקוח | חב' ג'יי הנדסה

2013

244 יחידות דיור

בניה רוויה

2,000 מ"ר מסחר