חזרה לפרויקטים

חריש - חב' האחים פתחי

פרויקט נוסף בשורה של פרויקטים בעיר חריש. תוכננו בניינים עם חזית מסחרית תוך ניצול מכסימלי של דרישות התב"ע ותנאי השטח.

מיקום | חריש

לקוח | חב' אחים פתחי

2015

70 יחידות דיור

בניה רוויה

900 מ"ר מסחר