חזרה לפרויקטים

חריש - עמותת נאות חנן , חב' י.ק. מגידו , חב' ג'יי הנדסה , עמותת שילת דניאל

פרויקטים מלווים ע"י משרד השיכון .
תוכננו ארבעה פרויקטים של עמותות ויזמים ובכולם הותאם התכנון לדרישות ולסוג האוכלוסייה המיועד . התכנון הסתיים כולל אישור של משהב"ש תוך 3 חודשים .
נלקחו בחשבון אילוצים תקציביים אך ללא התפשרות על איכות ורמת הבניינים והפיתוח .

מיקום | חריש

לקוח | עמותת נאות חנן , חב' י.ק. מגידו , חב' ג'יי הנדסה , עמותת שילת דניאל

2013

1340 יחידות דיור

בניה רוויה

2000 מ"ר מסחר