חזרה לפרויקטים

חריש - עמותת נאות חנן

פרויקטים מלווים ע"י משרד השיכון.
תוכננו ארבעה פרויקטים של עמותות ויזמים ובכולם הותאם התכנון לדרישות ולסוג האוכלוסייה המיועד.
התכנון הסתיים כולל אישור של משהב"ש תוך 3 חודשים. נלקחו בחשבון אילוצים תקציביים אך ללא התפשרות על איכות ורמת הבניינים והפיתוח.

מיקום | חריש

לקוח | עמותת נאות חנן

2013

758 יחידות דיור

בניה רוויה