חזרה לפרויקטים

יבנה - חב' גרופית

פרויקט במכירה חופשית .

מגדלים בכניסה הצפונית של יבנה עם הנחיות עיצוביות להתאים את הבניינים חזותית למקום .

המגרשים מאוד מצומצמים ונדרש פתרון חניה ב-4 קומות .

מיקום | יבנה

לקוח |חב' גרופית

2019

129 יחידות דיור

בניה רוויה