חזרה לפרויקטים

ירושלים / מורדות מלחה - חב' אליספור

פרויקט במחיר למשתכן בקרקע משופעת ביותר. החברה הגיעה עם תכנית של שתי קומות, חנייה וקיר דיפון מאחורי הבניין בגובה של 6 קומות. בתכנית שגובשה על ידי המשרד בוטלו קירות הדיפון והחנייה נפתרה בקומה אחת בלבד.

מיקום | ירושלים / מורדות מלחה

לקוח | חב' אליספור

2019

98 יחידות דיור

בניה רוויה