חזרה לפרויקטים

ירושלים / פסגת זאב - חב' שתית

פרויקט במחיר מטרה.

תוכננו בניינים מדורגים וחניון תת-קרקעי.

המשרד תכנון פרויקט יעיל תוך ניצול נכון של הטופוגרפיה.

מיקום | ירושלים / פסגת זאב

לקוח | חב' שתית

2022

156 יחידות דיור

בניה רוויה