חזרה לפרויקטים

י.ק. מגידו, אופקים

פרויקט בתי גן/גג במסגרת "מחיר למשתכן". המשרד הצליח לגבש תכנית יעילה, בתים חזרתיים המאפשרים בנייה מתועשת והוזלת עלויות.

מיקום | אופקים

לקוח | י.ק. מגידו

2016

200 יחידות דיור

בניה רוויה