חזרה לפרויקטים

מודיעין שכונת כרמים - חב' עיר דוד

פרויקט במסגרת מחיר מטרה עם תב"ע בעייתית, בניינים קטנים עם דרישות מחמירות.

מיקום | מודיעין שכונת כרמים

לקוח | חב' עיר דוד

2023

70

בניה רוויה