חזרה לפרויקטים

נתניה - חב' רמי שבירו

מגדלים בני 32 קומות בפרויקט של מחיר למשתכן.
תוכננו בניינים יעילים עם שתי קומות חניון, היתרים התקבלו תוך 7 חודשים.

מיקום | נתניה

לקוח | חב' רמי שבירו

2018

254 יחידות דיור

בניה רוויה