חזרה לפרויקטים

עופר אהרון, ראשון לציון

במסגרת "מחיר למשתכן" מוצעות 95 יח"ד בשני בניינים, האחד בן 10 קומות והשני בן 17 קומות, 4 יח"ד בקומה.

מיקום | ראשון לציון

לקוח | עופר אהרון

2017

95 יחידות דיור

בניה רוויה