חזרה לפרויקטים

צוות יזמים, בית דגן

פרויקט במסגרת "מכיר למשתכן".
6 מגרשים אשר בהם זכו 5 יזמים שונים. המשרד הצליח ליצור שיתוף פעולה בין היזמים כדי לתכנן בניינים זהים ויעילים. תוכננה חניה עילית שאפשרה את הוזלת הבניה.

מיקום | בית דגן

לקוח | צוות יזמים

2015

162 יחידות דיור

בניה רוויה