חזרה לפרויקטים

צור הדסה - חב' יצחק עופר

פרויקט נוסף בצור הדסה ובו הצליח המשרד לתכנן פרויקט עם חניות חיצוניות.

מיקום | צור הדסה

לקוח | חב' יצחק עופר

2015

46 יחידות דיור

בניה רוויה