חזרה לפרויקטים

קריית גת - חב' באמונה בע"מ

פרויקט מורכב מבניינים רבי קומות, בניינים גבוהים וקוטג'ים דו משפחתיים.

גובשה תכנית יעילה תוך התאמה לשומרי מסורת.

מיקום | קריית גת

לקוח | חב' באמונה בע"מ

2022

316

בניה רוויה