חזרה לפרויקטים

קריית גת - חב' רמי שבירו וחב' רייסדור

פרויקט במחיר מטרה למגזר החרדי.

תוכננו בניינים יעילים תוך מיצוי מקסימלי של הפוטנציאל הכלכלי.

מיקום | קריית גת

לקוח | חב' רמי שבירו וחב' רייסדור

2023

1151

בניה רוויה