חזרה לפרויקטים

קרית מלאכי - חב' י.ק. מגידו

פרויקט של מחיר למשתכן ומכירה חופשית. על פי הבינוי של התב"ע היו צריכים להיות בניינים בני 3 קומות, 4 דירות בקומה, 8 דירות בבניין.
בפועל תוכננו על ידינו קוטג'ים דו-משפחתיים למכירה חופשית ובניינים בני 6 דירות למחיר למשתכן, כל זה תוך השגת חניות פתוחות.

מיקום | קרית מלאכי

לקוח | חב' י.ק. מגידו

2018

88 יחידות דיור

בניה רוויה