חזרה לפרויקטים

קרני שומרון - חב' שחר

90 יח"ד צמודות קרקע.
ע"פ המכרז היו במתחם 62 יח"ד ומשרדנו הצליח להוסיף יח"ד לפרויקט ולאשר אותן בהליך של היתרי בניה.

מיקום | קרני שומרון

לקוח | שחר

2014

90 יחידות דיור

בניה צמודת קרקע