חזרה לפרויקטים

ראש העין מתחם E - חב' גיא ודורון לוי

פרויקט במחיר מטרה בטופוגרפיה מאתגרת.

המשרד הצליח לגבש תכנית יעילה בלוח זמנים קצר.

מיקום | ראש העין מתחם E

לקוח | חב' גיא ודורון לוי

2022

248

בניה רוויה