חזרה לפרויקטים

רמלה - חב' שרבט

במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" תוכננו 262 יח"ד בשלושה בניינים בני 22-25 קומות ומקסימום 4 דירות בקומה.

מיקום | רמלה

לקוח | חב' שרבט

2017

262 יחידות דיור

בניה רוויה