חזרה לפרויקטים

שחר, קרני שומרון

90 יח"ד צמודות קרקע.
ע"פ המכרז היו במתחם 62 יח"ד ומשרדנו הצליח להוסיף יח"ד לפרויקט ולאשר אותן בהליך של היתרי בניה.

מיקום | קרני שומרון

לקוח | שחר

2014

80 יחידות דיור

בניה צמודת קרקע