חזרה לפרויקטים

בית שמש ג'1 , חזון את גלילי

שישה פרויקטים אשר תוכננו במקביל ברמת בית שמש ג' , חלקם בשיטת המחיר למשתכן .
המשרד הצליח לשפר את הבינוי ולהפוך את הבניינים לבניינים מיוחדים כמו מדורגים וגג-גן .

מיקום | בית שמשג'1

לקוח | חזון את גלילי

2009

374יחידות דיור

בניה רוויה