חזרה לפרויקטים

ארזי הנגב , באר יעקב

מכרז בשיטת תכנן ובנה כאשר היזם מחוייב לביצוע השכונה כולה , כולל כבישים ושטחים ציבוריים .
תוכננו בניינים יעילים מסוגים שונים , קוטג'ים טוריים , בניינים בני 7 ו-9 יח"ד כ"א ומגדלים .

מיקום | באר יעקב

לקוח | ארזי הנגב

2019

792 יחידות דיור

בניה רוויה