מדריך טיפוסי בינוי בטופוגרפיה משופעת

משרד הבינוי והשיכון עוסק בתכנון ובפיתוח של שכונות חדשות גם באזורים שבהם הטופוגרפיה משופעת

מדריך זה נועד לשמש מעין מערכת מומחה העומדת לרשותו של מתכנן התב"ע. המדריך יאפשר לעורך התב"ע להתייחס לטיפוסי בניינים אפשריים, בדוקים ומותאמים למצבים טופוגרפיים שונים, המסווגים על פי מערכת הפרמטרים העיקריים, המגדירה את יישומם הספציפי.
המדריך מרכז גם שיקולים של דיסציפלינות נוספות, כגון תנועה וחניה, פיתוח קונסטרוקציה ואינסטלציה ובוחן את השפעתם על טיפוסי הבניינים בבנייה משופעת.
להלן קישור למדריך באתר משרד הבינוי והשיכון:
מדריך טיפוסי בינוי בטופוגרפיה משופעת

להורדה