פרויקטים

סה"כ תוכננו ע"י המשרד כ- 75,000 יחידות דיור.
תוכננו כ- 7,500,000 מ"ר שטחים עיקריים וכ- 3,500,000 מ"ר שטחי שרות.
תוכננו כ- 51,100 יח"ד בבנייה רוויה, כ- 6,400 יח"ד צמודות קרקע,
2,500 יח"ד במגדלים וכ- 15,000 יח"ד בבנייה מדורגת.
סה"כ ,תוכננו 680 פרויקטים. 330 פרויקטים של בניה רוויה, 140 פרויקטים צמודי קרקע,
25 פרויקטים של מגדלים ו- 185 פרויקטים של בתים מדורגים.