פרויקטים

סה"כ תוכננו ע"י המשרד כ- 62,290 יחידות דיור .
תוכננו כ- 7,000,000 מ"ר שטחים עיקריים וכ- 3,000,000 מ"ר שטחי שרות .
תוכננו כ- 38,800 יח"ד בבנייה רוויה , כ- 6,400 יח"ד צמודות קרקע ,
2,500 יח"ד במגדלים וכ- 15,000 יח"ד בבנייה מדורגת .
תוכננו סה"כ 650 פרויקטים . 300 פרויקטים של בניה רוויה , 140 פרויקטים צמודי קרקע ,
25 פרויקטים של מגדלים ו- 185 פרויקטים של בתים מדורגים .