חזרה לפרויקטים

אופקים שכונת אפיקי נחל - חב' אפי קפיטל

פרויקט בשיטת מחיר למשתכן. המשרד הצליח להקטין את מס' הבניינים ולתכנן את כל החנייה ללא צורך במרתפים.

על פי התב"ע מס' יחידות הדיור והשטח הממוצע ליח"ד משתנה בין מגרש ומגרש, ובכל זאת, הצליח המשרד לתכנן בניינים שונים בשילוב של מס' מצומצם של דירות.

מיקום | אופקים שכונת אפיקי נחל

לקוח | חב' אפי קפיטל

2022

600

בניה רוויה