חזרה לפרויקטים

אופקים שכונת נח - חב' האחים אוזן

פרויקט במחיר למשתכן עם תכנית בניין ערים בעייתית. המשרד הצליח לגבש תכנית של בניינים יעילים, דירות איכותיות,
חנייה עילית ופתרון פשוט של החזיתות המסחריות ושאר הדרישות של התב"ע.

מיקום | אופקים

לקוח | חב' האחים אוזן

2018

590 יחידות דיור

בניה רוויה