חזרה לפרויקטים

בית שמש ד'4 - חב' מגן הנדסה

פרויקט במחיר למשתכן למגזר החרדי.
5 מתחמים שונים, שיפועים שונים, גיאומטריה שונה של המגרשים.
המשרד הצליח לגבש תכנית עם בניינים חוזרים המותאמים למגרשים הספציפיים וחנייה עילית.

מיקום | בית שמש ד'4

לקוח | חב' מגן הנדסה

2019

499 יחידות דיור

בניה רוויה