חזרה לפרויקטים

ראשון לציון שכונת נוריות - חב' עופר אהרון

פרויקט במחיר למשתכן ובו שילוב של יחידות דיור ומסחר .

הפרויקט דרש להסתדר עם חוסר בשטחי שרות ודרישות נוספות של הוועדה שהקשו על תכנון יעיל ופשוט .

מיקום | ראשון לציון

לקוח | חב' עופר אהרון

2021

108 יחידות דיור + מסחר

בניה רוויה